การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยไม่ทันได้ตั้งตัว และกำลังเกิดขึ้นในทุกวงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนตร์ โซเชียลมีเดีย รถแท็กซี่ การแพทย์ ประกัน ไฟแนนซ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุด และโดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในโลกของตลาดการเงินที่ได้เข้าสู่ยุค Digital currency โดยเราจะเห็นได้จากประเทศจีนที่มีการผลักดันให้เป็นประเทศ Cashless Society อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ประชาชนใช้ชีวิตกันโดยแทบไม่ต้องใช้เงินสด หรือประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศตัวเป็น Digital Currency Hub เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีร้านค้าที่รองรับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์ หรือจะเป็นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีการก่อตั้ง Crypto Valley หรือหุบเขาแห่งเงินดิจิทัลขึ้นในเมือง Zug ที่ทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชน ทั้งยังมี Blockchain Island ของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า ที่รัฐบาลได้ผลักดันให้มอลต้าเป็นศูนย์กลางด้านบล็อกเชนและเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยได้ก่อตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economics Office) ขึ้นเพื่อผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนและเงินดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสามารถดึงความสนใจและเงินลงทุนจากทั่วโลกทั้งในรูปแบบของเงินทุนและเงินดิจิทัลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันหาคําตอบในงานสัมมนา “การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) และเทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) สําหรับภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยไม่ทันได้ตั้งตัว และกำลังเกิดขึ้นในทุกวงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนตร์ โซเชียลมีเดีย รถแท็กซี่ การแพทย์ ประกัน ไฟแนนซ์ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุด และโดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในโลกของตลาดการเงินที่ได้เข้าสู่ยุค Digital currency โดยเราจะเห็นได้จากประเทศจีนที่มีการผลักดันให้เป็นประเทศ Cashless Society อย่างสมบูรณ์แบบ โดยที่ประชาชนใช้ชีวิตกันโดยแทบไม่ต้องใช้เงินสด หรือประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศตัวเป็น Digital Currency Hub เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล และเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีร้านค้าที่รองรับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์...
Fri, Dec 14, 2018 4:06 AM